Po dlouholetých zkušenostech v oblasti detektivních služeb vznikla v roce 2002 společnost ing. Václav Valeš – V&V Security a to rozšířením služeb detektivní kanceláře – DTK, ( pod č.j.: ŽÚ/F/660/97) o Ostrahu majetku a osob. (pod č.j.: ŽÚ/F/895/2002/KL).

Náplň činnosti

Klasické služby detektivní kanceláře:

 • prověrky obchodních partnerů – firmy i fyzické osoby ( solidnost, bonita, záruka, prosperita, majetkové poměry apod. )
 • ověřování pravdivosti informací před podpisem smluv mezi obchodními partnery
 • zajišťování služeb privátního charakteru pro soukromé účely i soudní spory
 • zjišťování míst pobytu dlužníků – „zmizelých osob“
 • pátrání po osobách a věcech

 

Specializované služby detektivní kanceláře:

 • vymáhání pohledávek - celá ČR, omezeně i SR
 • za využití databáze DTK a se souhlasem klienta je možno pohledávky zápočtovat se třetími subjekty
 • během realizace všech služeb je možné zajistit dozor a analýzu firemního právníka

 

Oblast ostrahy a ochrany zahrnuje:

 

 • zajišťování ostrahy při společenských akcích - festivaly, diskotéky, ve společenských centrech, hudební setkání „širým nebem“ apod
 • osobní ochrana podnikatelů a osob VIP v místech koncentrace osob
 • ochrana rozestavěných objektů – proti poškození i krádežím
 • ostraha exponátů na výstavách, včetně akcí v terénu „na zelené louce“
 • zajišťování pořádku a pořadatelské služby při autogramiádách
 • převozy cenin – specifické služby pro stálé klienty
 • doprovody a ostraha kamionů – tranzitní přepravy za stanovených podmínek

 

Zvláštní důraz klademe především na individuální přístup ke klientům a samozřejmostí je diskrétnost a zachování mlčenlivosti o všech poskytnutých informacích, ale i o informacích získaných v průběhu smluvního vztahu.

 

Veškeré, výše popsané, služby jsou zde charakterizovány v obecné rovině. V případě zájmu je možné se přizpůsobit specifickým požadavkům klienta, pokud tyto nejsou v rozpory se zákony, či se nepříčí etice a dobrým mravům.

Služby DTK i  Security poskytujeme fyzickým i právnickým osobám v mezích zákona a na profesionální úrovni po celé ČR !!

Vzhledem k tomu, že požadavky klientů bývájí velmi často specifické, je individuálně přistupováno i k posuzování optimálního řešení každého požadavku.

V oblasti ostrahy a ochrany dbáme na výběr pracovníků, provádějících určité služby –  bezúhonnost, fyzické i psychické předpoklady. Samozřejmostí je vzhled, vystupování a komunikační schopnosti všech pracovníků. K zajištění bezchybnosti a profesionality těchto služeb je nutné tyto objednat s patřičným předstihem.

 

Zahájení činnosti – poskytování služeb, předchází vždy osobní pohovor s klientem, kde je provedena předběžná analýza požadavku, je doporučen optimální návrh řešení,  předložena kalkulace nákladů dle základních požadavků a každá akce je podmíněna písemným souhlasem klienta – viz odpovídající Smlouva a to i v případě nárazových akcí, kde by mělo hrozit „nebezpečí z prodlení“.

V případě zájmu je možné dohodnout individuální požadavky, včetně možného zajištění součinnosti exekutora, či našeho právního zástupce nebo další služby v mezích možností naší spol..

Mottem naší spol. je:  RYCHLE – LEVNĚ  - DISKRETNĚ

 

Ing. Václav Valeš - V&V Security

 

RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Václav Valeš

tel.: 608 480 193

E-mail: vvsecurity@seznam.cz